POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

RUTA SENSE LÍMITS ROAD 2020

r

La data màxima per demanar la devolució de la inscripció, serà possible fins a 30 dies naturals abans de la celebració de la prova en qüestió, a partir d’aquesta data, no s’acceptarà cap devolució.

r

L’organització només contemplarà una petició de devolució de la inscripció de manera excepcional i dins dels 30 dies naturals abans de la prova, per una causa personal de força major demostrable del participant inscrit.

r

Sense Límits, es reserva el dret d’anul•lar l’esdeveniment per causes organitzatives.

En tots els casos esmentats i que puguin sorgir, Sense Límits, retornarà el 75% de l’ import satisfet a la inscripció; el 25% restant, anirà destinat a despeses organitzatives ja iniciades.

}

L’associació Sense Límits, s’eximeix de qualsevol responsabilitat, en el cas d’haver de suspendre l’esdeveniment per causes de força major anunciades per les autoritats competents i per fenòmens meteorològics adversos; si és el cas, no es retornarà l’ import, ni es cobrirà cap despesa al participant.

ruta en moto

Associació Sense Límits

w

Contactar

info@senselimits.es

   641 25 99 90