Reglament Sense Límits - SenseLimits

NORMES

1. Acceptació de les Normes

Tot participant pel fet d’inscriure’s, accepta les normes de l’esdeveniment totalment i es compromet a respectar-les.

En cas de no respectar-les, l’organització es reserva el dret d’expulsar-lo de l’esdeveniment, sense dret a cap reclamació.

 

2. Motocicletes admeses

Han d’estar matriculades conforme el Reglament General (Assegurança, ITV, …).

Podran participar qualsevol mena o classe de motocicleta independentment de la seva cilindrada.

 

3. Participants

Els participants com a pilot, hauran de ser majors d’edat i tenir el permís de conducció d’acord amb la motocicleta.

Els participants com acompanyants, hauran de complir els requisits que marca la legislació vigent.

ÉS RECOMANABLE per seguretat, l’ utilització de l’ equipament adequat per l’activitat.

 

4. Inscripcions

S’habilitarà un espai a la nostra pàgina web www.senselimits.es, per poder realitzar les inscripcions a l’esdeveniment i el pagament d’aquesta. El pagament es fa en concepte per la reserva de la plaça a l’esdeveniment en qüestió.

L’organització podrà limitar el nombre de participants per motius organitzatius o de seguretat.

 

Política de devolucions

La data màxima per demanar la devolució de la inscripció, serà el 29/04/2023. A partir d’aquesta data, no s’acceptarà cap canvi.

En tots els casos esmentats i que puguin sorgir, Sense Límits, retornarà el 75% de l’ import satisfet a la inscripció; el 25% restant, anirà destinat a despeses organitzatives ja iniciades.

L’associació Sense Límits, s’eximeix de qualsevol responsabilitat, en el cas d’haver de suspendre l’esdeveniment per causes de força major anunciades per les autoritats competents i per fenòmens meteorològics adversos; si és el cas, no es retornarà l’ import, ni es cobrirà cap despesa al participant.

Sense Límits, es reserva el dret d’anul•lar l’esdeveniment per causes organitzatives.

 

5. Control Administratiu i tècnic

Els participants hauran de passar el control administratiu, on es confirmarà la seva inscripció i es lliurarà la documentació i material necessari per poder participar a l’esdeveniment.

Sense aquesta documentació es perdrà el dret a realitzar la sortida.

El dia abans de la ruta estarà obert a tots els participants, amb obligatorietat per a tots els participants de la ruta de 800 km.Els participants de la ruta de 250 / 450 km, també podran fer-ho el mateix dia de la prova, segons calendari establert.

 

6. Briefing

El Briefing es durà a terme abans de la ruta, on s’orientarà del funcionament, requisits, peculiaritats i novetats d’última hora.

 

7. Sortida

L’ordre de sortida serà determinat segons recepció de les inscripcions.

A les 06’00h, hora de sortida pels participants de la ruta de 800 km.

A les 08’30h, hora de sortida dels participants de la ruta de 250 / 450 km.

 

8. Recorregut i punts

S’estableixen dos punts fixos per tots els participants. Control de sortida i Control d’arribada, ambdós coincidents.

Durant el recorregut proposat s’establiran diferents Punts de Control de Pas, degudament senyalitzats. Els participants hauran de passar per tots els Controls de Pas per segellar el seu carnet de ruta.

Els Punts de Pas romandran oberts duran una franja horària suficient.

La Ruta i tota l’ informació necessària es podrà descarregar de la web.

Un cop finalitzada la ruta, es verificarà el carnet de ruta i es farà entrega del seu diploma de “finisher” corresponent.

 

9. Conducció i comportament

Tots els participants hauran de respectar el Reglament General de Circulació. Procurant les majors condicions de seguretat per ell i la resta de participants, vehicles, persones o animals que es puguin trobar durant el recorregut. Les Autoritats estaran informades de l’esdeveniment.

 

10. Durada del recorregut

El temps límit per realitzar el recorregut, serà suficient, calculat amb una mitjana inferior als 50 Km/h. Els participants podran gaudir de la moto i de l’entorn.

 

11. Proveïment de carburant

Els participants hauran de calcular les necessitats de benzina durant el recorregut. Durant el recorregut hi haurà suficients benzineres, s’ha de preveure que totes les benzineres NO tenen servei 24H.

 

12. Comunicació – Telèfon mòbil.

És necessari que els participants disposin d’un telèfon mòbil per seguretat, aquest s’haurà d’enregistrar en el formulari d’inscripció, en cas que el número canviï serà imprescindible avisar a l’organització durant les verificacions. Permetent que l’organització pugui contactar amb ell i viceversa, en cas de necessitat.

Es podrà contactar amb l’organització durant l’esdeveniment al telèfon o WhatsApp 641 259 990.

 

13. GPS – Sistemes de Navegació

En el recorregut, es podrà utilitzar qualsevol sistema GPS de navegació.

Les rutes es podran descarregar a la nostra pàgina web, en diferents formats.

Encara que es doni la ruta en format digital i estigui disponible a la nostra web, és aconsellable estudiar la ruta i localitzacions de benzineres,…

 

14. Abandonament

En cas d’abandonament, el participant o companys, tenen l’obligació de comunicar-ho a l’organització el més aviat possible ( Telèfon 641 259 990 ).

 

15. Descàrrega de responsabilitats

Els participants inscrits, entenen que participen voluntàriament i sota la seva pròpia responsabilitat a l’esdeveniment. Entenent que l’esdeveniment no és una activitat competitiva.

L’organització , col•laboradors, patrocinadors i altres participants, queden exclosos de tota responsabilitat respecte a tots els danys corporals, materials i derivats a tercers, o que puguin resultar d’un eventual accident. Aquests aniran a càrrec exclusiu del participant o, si s’escau l’assegurança que tingui contractada.

El participant declara que, des del primer moment de la sortida, circula per la carretera o camins per decisió pròpia, assumint el risc, renunciant a qualsevol acció penal o civil de responsabilitat, contra l’organització, persones col•laboradores o que prestin els seus serveis en aquesta entitat.

Tanmateix, l’organització no es fa responsable dels robatoris o furts que es puguin ocasionar durant l’esdeveniment.

 

16. Acceptació de les normes i Protecció de Dades

A l’inscriure’s, s’accepta la tramesa d’informació a través de qualsevol mitjà, electrònic, digital o altres. Tanmateix, es dóna el consentiment exprés que aquestes dades puguin ser cedides a altres empreses col•laboradores de l’organització amb la finalitat comercial o publicitària d’ofertes, promocions i serveis de totes elles, incloent-hi informació sobre altres beneficis associats a la seva condició de participant o subscriptor.

 

ruta en moto
w

Contactar

info@senselimits.es

   641 25 99 90